- Reklama -aktuálně
- Reklama -aktuálně

Ukončení pracovního poměru – tipy a možnosti

- Komerční sdělení -brilantní

Ukončení pracovního poměru je nevyhnutelným aspektem trhu práce. Zaměstnavatelé i zaměstnanci by měli znát různé možnosti spojené s ukončením pracovního poměru, aby zajistili hladký přechod a porozuměli svým právům a povinnostem. Jaké jsou tedy možnosti ukončení pracovního poměru? 

K ukončení pracovního poměru může dojít z různých důvodů a postup se může lišit v závislosti na konkrétních okolnostech. V některých případech může být rozhodnutí o ukončení pracovního poměru iniciováno zaměstnavatelem, zatímco v jiných případech může být výsledkem vlastního jednání nebo rozhodnutí zaměstnance

Pracovní poměr může být ukončen: 

 • dohodou
 • výpovědí
 • okamžitým zrušením
 • zrušením ve zkušební době

Pracovní poměr, který je sjednaný na dobu určitou, je ukončen po ukončení sjednané doby trvání pracovního poměru, popř. pracovní poměr končí smrtí zaměstnance. Vždy je proto dobré znát pár tipů, jak sepsat závěť

Bez ohledu na důvod ukončení pracovního poměru je důležité, aby zaměstnavatel i zaměstnanec rozuměli svým právům a povinnostem v tomto procesu.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Pokud dojde k rozvázání pracovního poměru dohodou, jedná se o domluvu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, přičemž pracovní poměr zaměstnance končí určeným dnem

Ukončení pracovního poměru dohodou je nejčastější možností ukončení pracovního poměru, protože se jedná o nejméně komplikovaný přístup a zároveň zaměstnanec nemusí v práci setrvávat po výpovědní lhůtu. 

Žádost o ukončení pracovního poměru dohodou – vzor

Na internetu lze najít různé vzory žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou, nicméně ne vždy je nutné takové vzory smluv zdarma použít. 

K sepsání žádosti o ukončení pracovního poměru dohodou jsou potřeba tyto údaje: 

 • osobní údaje zaměstnavatele
 • osobní údaje zaměstnance
 • důvod rozvázání pracovního poměru
 • pozice zaměstnance
 • datum uzavření pracovního poměru
 • počet vyhotovení a kdo je obdržel
 • místo a datum
 • podpis zaměstnance a zaměstnavatele

Žádost se bez těchto údajů neobejde a musí být vždy provedena písemně. 

Výpověď

Jedním ze způsobů ukončení pracovního poměru je výpověď, která může být podána jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. 

Zaměstnanec může podat výpověď svému zaměstnavateli bez udání důvodu, kdežto zaměstnavatel může dát výpověď zaměstnanci pouze z důvodu, který je uveden v zákoníku práce. 

Mezi důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele patří: 

 • nadbytečnost
 • rušení pracovního místa
 • neplní-li zaměstnanec svoje úkoly 
 • nesprávné chování
 • porušení zásad společnosti

Výpověď musí být podána vždy písemně, jinak nebude brána v potaz. Pracovní poměr končí až po uplynutí výpovědní doby, která činí 2 měsíce a začíná prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi. 

Okamžitým zrušením může zaměstnavatel propustit zaměstnance v případě, že se zaměstnanec výrazně proviní proti zásadám společnosti. 

K ukončení pracovního poměru může dojít i ve zkušební době, ať už se strany zaměstnance, nebo zaměstnavatele, a to bez udání důvodu. 

Vzor výpovědi 

Mezi další užitečné vzory smluv zdarma patří rozhodně vzor pro výpověď, nicméně opět není nutné se vzorem smlouvy úplně přesně řídit. 

Písemná výpověď ze strany zaměstnance by měla obsahovat: 

 • název zaměstnavatele
 • adresa sídla
 • uvedení výpovědi
 • podpis a datum zaměstnance

Ukončení pracovního poměru je složitý proces, který vyžaduje pečlivé zvážení právních požadavků a osvědčených postupů. Pochopením právních aspektů a dodržováním těchto pokynů mohou zaměstnavatelé projít procesem ukončení pracovního poměru a zároveň chránit své zájmy a respektovat práva zaměstnanců. 

Správné plánování, dokumentace, komunikace a dodržování právních pokynů pomůže zaměstnavatelům minimalizovat právní rizika a zachovat spravedlivé a etické pracovní prostředí během celého procesu ukončování pracovního poměru.

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora